15 czerwca 2023 roku w Katowicach odbędzie się wydarzenie BeefUp, które ma na celu zbudowanie i wzmocnienie relacji biznesowych w ekosystemie startupowym na Śląsku oraz poza nim. Spotkanie będzie stanowiło doskonałą okazję do zdobycia cennych informacji na temat skutecznego budowania firmy, osiągania sukcesu na międzynarodowej scenie oraz korzystania z rozwiązań chmurowych.