Siemianowiccy policjanci przeprowadzili wczoraj działania „Bezpieczny Pieszy”. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, czyli tej grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje zdarzeń. Uwrażliwienie pieszych oraz kierowców na zagrożenia, jakie wynikają z nieprzestrzegania przez nich przepisów, miejmy nadzieję, że spowodują spadek zdarzeń drogowych. Szczególnie teraz w okresie świątecznym apelujemy o rozwagę.