W dniu 29 marca 2024 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich odbyła się uroczysta zmiana służby związana z odejściem na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariusza JRG Siemianowice Śląskie.