Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) organizuje webinarium skierowane do seniorów, które ma na celu zwrócenie uwagi na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym oraz zagrożenia związane z oszustwami. Projekt edukacyjny Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku (CEDUR), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, wspiera tę inicjatywę. Webinarium odbędzie się 21 czerwca 2023 roku i ma na celu edukację seniorów na temat bezpiecznych decyzji inwestycyjnych.