W Siemianowicach od 2016 roku uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość uczestnictwa w organizowanych przez miasto półkoloniach, które umożliwiały im odwiedzanie lokalnych firm i zdobycie wiedzy na temat różnych sektorów gospodarki. Jednak po siedmiu latach realizacji projektu zdecydowano się wprowadzić zmiany w jego formule. Teraz "Akademia Przedsiębiorczości" staje się integralną częścią zajęć szkolnych, oferując uczniom możliwość bezpośredniej wizytacji przedsiębiorstw i zgłębiania zasad prowadzenia działalności gospodarczej.