22 czerwca o godzinie 13:00 w Ratuszu Siemianowic Śląskich odbędzie się LIX sesja Rady Miasta. W trakcie tej ważnej sesji radni będą omawiać wiele istotnych spraw związanych z rozwojem miasta, w szczególności raportem o stanie miasta za 2022 rok oraz sprawami budżetowymi. Poniżej przedstawiamy porządek obrad, który dostarcza informacji o kluczowych tematach, jakie będą omawiane podczas sesji.