W trakcie jednej z najważniejszych sesji Rady Miasta, zwanej sesją absolutoryjną, Prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech, przedstawił "Raport o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za 2022 rok". Dokument ten stał się punktem debaty, w której udział wzięli radni oraz mieszkańcy. Po zakończeniu dyskusji radni podjęli uchwałę udzielającą prezydentowi wotum zaufania.