Siemianowickie Centrum Kultury, w ramach projektu "współ/kultura, vol. 3", prowadzi inicjatywę wspieraną przez Narodowe Centrum Kultury, o nazwie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". Projekt ten ma na celu rozwijanie różnorodnych działań kulturalnych, kulturalno-rekreacyjnych i społeczno-kulturalnych w Siemianowicach Śląskich. Po zakończeniu etapu diagnostycznego projektu ogłaszany jest konkurs na inicjatywy lokalne, zachęcający mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów.