Zakończył się pierwszy etap procesu Budżetu Obywatelskiego w Siemianowicach Śląskich, który polegał na składaniu wniosków z propozycjami inwestycyjnymi przez mieszkańców. Tegoroczna edycja przyniosła imponującą liczbę 18 projektów, które obecnie są poddawane analizie i weryfikacji pod kątem zgodności z regulaminem oraz wykonalności technicznej i finansowej.